•  
 
Navigáció
Egészséghónap

 

Képtalálatok a következőre: ősz kincsei    Képtalálatok a következőre: egészséges táplálkozás"  Képtalálatok a következőre: fogápolás"Képtalálatok a következőre: szelektív hulladékgyűjtés" Képtalálatok a következőre: óvis torna"

 

Egészséghónap

 

Az óvodai nevelés országos alapprogramja szerint „az óvodai nevelés feladata az óvodáskorú gyermekek testi és lelki szükségleteinek kielégítése.”

Az egészségnevelés az óvodai nevelési folyamat meghatározó része, amely a nevelési folyamat minden mozzanatában erőteljesen jelen van.

Óvodánk Pedagógiai Programjának vezérelve az egészséges életmód alakítása, és az egészségfejlesztési program.

Célunk:

Az egészséges életre nevelés, az egészség megtartása, megerősítésére történő felkészítés. A 3-7 éves korosztályra jellemző fiziológiai, életkori sajátosságokat figyelembe véve tervezzük a gondozási tevékenységeket, a mozgásigény kielégítésének feltételeit, az egészség védelmét.

Feladatunk:

  • Az egészséges életmód, betegségmegelőzés és egészségmegőrzés szokásainak megalapozása
  • Mozgásigény kielégítése, és a testi képességek fejlesztése
  • A gyermekek egészségének védelme, edzése, óvása, megőrzése
  • A környezet védelméhez kapcsolódó szokások kialakítása

Ennek tükrében kidolgoztuk az „Egészséghónap” jó gyakorlatunkat, amely négy hetet ölel fel, és minden héten más – más témát dolgozunk fel közösen a gyermekekkel, valamint lehetőséget biztosítunk a szülőknek, hogy betekintést nyerjenek a projektbe és tevékenyen részt vehessenek közösen a gyermekekkel a benne foglaltak megvalósításában.

„Egészséges leszek, mint a makk” jó gyakorlatunk téma hetei:

I.      Hét:        Az ősz kincsei

                      Egészséges táplálkozás

II.    Hét:        Mozdulj rá!

                 Mozgás hete

III.  Hét:        Testi, lelki egészség, fogápolás, tisztálkodás

IV.  Hét:        „Tiszta udvar, rendes ház”

                     Szelektív hulladékgyűjtés