•  
 
Navigáció
Bóbita Krónika március-április

Nemzeti ünnepünk az óvodában

Most is, mint oly sok éve, ünnepi díszbe öltöztettük az ovit. Sokkal több ez, mint egyszerű díszítés, ez felkészülés egy ünnepre, amire mindannyian büszkék lehetünk, gyerekkortól időskorig. A bátorság és a remény ünnepe ez, olyan ünnep, amit büszkén mutathatunk és adhatunk át gyermekeinknek és unokáinknak.

Az ünnep zenével kezdődött: március 13-án a Hetedhét zenekar tartott interaktív foglalkozást óvodásainknak, bevonva őket a műsorba. Nagyon fontos mozzanat ez, mert így gyerekkorban már megtanulhatjuk, hogy akkor teljes egy ünnep, ha annak nem csupán nézői, hanem igazi résztvevői is vagyunk. Ritmikus dalokat hallottunk, amelyek valóban a legkisebbek nyelvén szólaltak meg, népies hangzással. Láthattunk-hallhattunk hangszeres bemutatót, valamint a március 15-ét idéző népszokásokat és gyermekjátékokat. A gyerekek örömmel vettek részt a programban.

Az ünnepi megemlékezésre március 14-én került sor a Pöttyös labda csoport szervezésében. Versekkel, dalokkal és játékos műsorral készültünk, melyet az óvoda tornaszobájában adtak elő óvodásaink a megjelent Szőlősy Attila Béla polgármester, Herczeg József és Badics Csaba képviselők, és a többi óvodás jelenlétében.

Külön színfoltja volt az eseménynek a kislányok új, csinos-magyaros ruhácskái melyeket az óvoda alapítványának köszönhetően büszkén viseltek. A kisfiúk is kivették a részüket a műsorban. Az alkalomhoz illő viseletben és saját készítésű „paripákon” vonultak be a színre. Ezután az ünnephez kapcsolódó versek és dalos játékok után látványos zászlós táncot adtak elő, a végén a piros-fehér-zöld trikolort mintázva, ami nagy sikert aratott a nézőközönségben. Az ünnep hangulatát és a közösségi élményt igyekezett fokozni a csengő hangú óvodai dolgozókból álló alkalmi kórus, reméljük mindenki örömére.  

    

 

Az ünnep zárásaként az emlékműnél minden kisgyermek elhelyezte a saját készítésű nemzeti színű zászlóját vagy kokárdáját.

                                                                                              Fülöp Berta Helga

                                                                                               óvodapedagógus

 

Ákom-bákom, berkenye, szagos húsvét reggele……

A húsvét Magyarországon az év egyik legfontosabb vallási ünnepe, amely alkalmával Jézus Krisztus feltámadására emlékeznek a keresztények. Emellett a tavasz köszöntésével, az élet megújulásával is összefonódik. Számos népszokás is kapcsolódik ehhez az ünnephez. Az óvodában mi, ezeket az egyre inkább feledésbe merülő népszokásokat igyekszünk életben tartani azzal, hogy megismertetjük a gyermekekkel, beépítve a mindennapi tevékenységeinkbe. Az idén az eddiginél is nagyobb hangsúlyt fektettünk az óvoda és környékének dekorálására, ezzel is segítve az ünnepre hangolódást. A húsvétot megelőző időszakban megfigyeltük a természet ébredését a gyermekekkel. A témához kapcsolódó meséket, verseket dolgoztunk fel. A kisfiúkkal locsoló verseket, a lányokkal köszöntő verseket tanultunk. Készültek a színes tojások, nyuszik, kiscsibék, báránykák, különböző ábrázolási technikákkal. Felcsendültek az ide illő dalok, mondókák.  A hét végén pedig maga a nyuszi is ellátogatott hozzánk és elrejtette az udvaron a gyermekeknek szánt kis meglepetés finomságokat, amit az ovisok nagy örömmel és izgalommal keresgéltek. A már hagyományosnak mondható, húsvéti kézműves délutánunkat is meg tudtuk szervezni újra, hiszen ezt az elmúlt években a járványhelyzet miatt sajnos erre nem volt lehetőség. Ez a program most is nagyon népszerű volt a családok körében. Sorra kerültek ki az ügyes kezek alól a húsvéti képeslapok, ajtódíszek, szalvétatartók stb. A közös alkotás öröme, a jó hangulatú kötetlen beszélgetés nagy élményt jelentett gyermek és felnőtt számára egyaránt. Nagyon sikeres volt az alapítvány szervezésében megvalósuló jótékonysági vásárunk is, mely során az óvoda dolgozói és néhány szülő által készített húsvéti alkotások árusításából származó bevételt a gyermekek javára szeretnénk fordítani. Ezúton is köszönjük mindenkinek, aki valamilyen formában (akár alkotással, akár az árusítással) hozzájárult a lebonyolításhoz!

                                                                       

                     Molnárné Hőgyes Mariann

                                                                                            óvodapedagógus

 

 

 

Földünk védelmében - környezetünk érdekében.

A Föld napja (április 22.) alkalmából különféle eseményeket rendeznek világszerte, melyekkel felhívják a figyelmet a Föld természeti környezetének megóvására. A Föld napja mozgalom egyik jelmondata:”Ki mondta, hogy nem tudod megváltoztatni a világot?”

„A klímaváltozás a mi generációnk kihívása. S válaszunktól nem a világ jó sora függ, hanem a miénk.” (Wolfgang Behringer)

Létünk veszélyben?

„Általános értelemben környezetnek tekinthető az egész, az ember által megismerhető világ. Környezetvédelmi szempontból azonban környezetnek csak a földnek az emberi tevékenység által elérhető, szennyezhető mélységben lévő rétegeitől a légkör szennyezhető rétegeinek felső határáig terjedő, bennünket körülvevő világot tekintjük.”

Tudományos kutatások megállapították, hogy a jelenkor embere sokkal rosszabbul bánik a környezetével, mint azt gondolnánk: rohamosan fogyasztjuk az energiakészleteket, szépen lassan felhasználjuk erőforrásainkat. Viszont a hulladék termelése sokkal nagyobb lett. Az ember - sajnos!- sokkal intenzívebben zsákmányolja ki a környezetét, mint ahogy az képes lenne megújulni. Bolygónk ökológiailag túlterhelt. Ha nem vigyáz az emberiség, egyre inkább saját létét is kockára teheti.

A környezetvédelem helye, szerepe az óvodai nevelésben.

„Környezetvédelem alatt azt a tevékenységet, magatartásformát, viselkedésmódot értjük, amellyel természetes és mesterségesen kialakított környezetünket védjük (kizárólag) az ember által okozott káros hatásokkal szemben.”

Mi az amit védenünk kell?

A földet, a vizet, a levegőt, az élővilágot, a tájat, a településünk környezetét.

Ezt hogy tehetjük meg?

Napjainkban a környezetvédelem egyik legfontosabb alappillére az oktatás, nevelés útján kialakítható környezetbarát szemléletmód, a környezetkímélő magatartás kialakítása. Olyan emberi személyiség alakítása, amely természetbarát.

Mit tehet a pedagógus a környezetvédelem érdekében?

Ahhoz, hogy valamit „védjen” az ember, először meg kell ismernie. Már kora gyermekkorban el kell kezdenünk a tudatos, környezetére odafigyelő ember nevelését! Az óvónők munkája ettől kezdve lesz egyre fontosabb: feladata, hogy megismertesse, megszeretesse a gyermekekkel a környezetét, hogy azután megtanulja óvni és védeni mindazt.  Az óvodapedagógus munkája során már gyermekkorban felhívja a gyerekek figyelmét a pazarlás elkerülésére, az energiaforrások újrahasznosítására, környezetünk megóvására. Legyen a gyermek számára fontos: tudjon mindig az erdőben sétálni, kirándulni, legyen szükséglet: tudjon mindig inni, mosakodni stb. Az óvodás gyermek legfőbb tevékenysége a játék, rajta keresztül ismeri, fedezi fel a világot is, tanulja meg, hogy mit és hogyan cselekedjen. A játék örömforrás a gyermek számára, emellett feszültségoldó hatása is van. Ebben az életkorban nagy szerepet kap a felnőttek, a nagyobbak utánzása. A gyermek tevékenységét az érzelmei irányítják, impulzív. A gyermekeknek meg kell mutatni, hogy a természet része vagyunk mi magunk, emberek. Minél többet tartózkodjunk a szabad levegőn, sok sétát, kirándulást tehetünk a gyerekekkel, amelynek során megfigyeléseket végzünk.

Környezetvédelem az óvodában.

Az óvodában a világ szépségei iránt nyitott, érdeklődő emberré neveljük óvodásainkat. Egészséghónapot rendezünk, amelynek keretében az egészséges életmóddal, táplálkozással, környezetünk megóvásával foglalkozunk szülők és külső előadók, orvos meghívásával. A szülők figyelmét is felhívjuk a környezetvédelemre: az egészséghónap keretében papírgyűjtési akciót tervezünk. Ezenkívül a gyerekeket is arra neveljük, hogy ne pazaroljanak, az elhasznált papírt külön kosarakban gyűjtjük, nem a szemetesbe rakjuk. Sportrendezvényeket, szülői délutánokat tartunk. Környezetvédelmi napot megtartva, fákat, bokrokat ültetünk gyerekekkel, szülőkkel együtt.

Séták alkalmával figyelünk környezetünk rendben tartására - nem szemetelünk, nem tépünk le növényeket, virágokat. A kirándulás során ügyelünk a környezetünk tisztaságára, rendben tartására. Sokat és rendszeresen sétálunk kirándulunk. Ősszel a gyerekekkel együtt takarítjuk az udvart. A csoportok versenyeznek, kinek telik meg előbb a szemeteszsákja levéllel. Játékokat válogatunk a gyerekekkel: mi az, amit még meg lehet javítani? Újrahasznosítjuk a háztartási hulladékokat - dobozokat, kartonokat, újságpapírt stb.

 

 

Ha szeretnénk elérni, hogy földünk még sokáig megfelelő állapotú legyen, nekünk kell érte sokat tennünk: mi neveljük a jövő nemzedékét. Nagyon fontos, hogy megtapasztalja a gyermek a környezet sokszínűségét, megszeressen növényeket, állatokat, megismerkedjen a népek kultúráival. Ezáltal válhat értékes emberré, aki a földet nem csak szereti, hanem megóvni is képes lesz! A környezet szeretetére nevelést már kora gyermekkortól kell kezdenünk. Ennek a legjobb időszaka a tavasz, az ébredező természet, a megújulás megfigyelése. A gyerekekkel megfigyeléseket végzünk a tavaszi időszakban: vázába teszünk aranyvesszőágakat, gyümölcsfák ágait - ha nem öntözzük, nem kap vizet, elszárad stb.

A jövőre vonatkozó elképzelések.

A pedagógusok, szülők felelőssége óriási: szeretettel kell fordulniuk a gyermek felé, segíteni kell őket a viselkedési kultúrák, szokások elsajátításában, mintegy iránytűt adva a gyermek kezébe. Fel kell hívni a figyelmet, tanítani kell a szülőket is, hogy mennyire fontos környezetünk megóvása a jövő nemzedéke érdekében!

 

                                                                                              Kerkuskáné Lukács Mária

                                                                                                   óvodapedagógus