•  
 
Navigáció
Bbita Krnika I.

A TÜNDÉR

Bóbita, Bóbita táncol,

Körben az angyalok ülnek,

Béka-hadak fuvoláznak,

Sáska-hadak hegedülnek.

 

Bóbita, Bóbita játszik,

Szárnyat igéz a malacra,

Ráül, igér neki csókot,

Röpteti és kikacagja.

 

Bóbita, Bóbita épít,

Hajnali köd-fal a vára,

Termeiben sok a vendég,

Törpe-király fia-lánya.

 

Bóbita, Bóbita álmos,

Elpihen szi levélen,

Két csiga rzi az álmát,

Szunnyad az ág sürüjében.

 

Keresztelünk. Méghozzá településünk egyetlen óvodáját. A Baracskai Napközi Otthonos Óvoda mostantól Bóbita Óvoda lett. Az óvoda dolgozói nemcsak azért döntöttek emellett az új, a gyerekekhez is közelebb álló név mellett, mert mostanában divatos a névadás, hanem mert fontosnak tartják, hogy az óvodába járó gyerekeknek egy élmény gazdag óvodát biztosítsanak. A megváltozott életkörülmények ellenére, mely megnehezíti a családok életét, az óvoda igyekszik megrizni az igazi értékeket és olyan élményekhez juttatni a gyerekeket, melyek hozzájárulnak a boldog gyermekkorhoz és az érzelmi biztonságot adó kapcsolatok kialakulásához. Weöres Sándor pedig, verseiben képes megfogni és megidézni a teljes világot, és képes mindezt a gyermekekkel is megéreztetni, megláttatni. Ezért van kivételes fontossága a kicsik nevelésében a verseinek. Csupa rím, csupa ritmus minden Weöres Sándor vers.  A meglátás, a megismerés és az azonosulás élménye és közvetlensége tükrözdik a versekben. Ezért esett a választásunk a költ egyik legszebb versének tündérére, Bóbitára, hogy így csempészünk még több varázslatot a baracskai óvodások életébe.